تکنولوژی نانو در مبل مهدا

آدم دوست دارد مبلمانی را که چند سالی از عمرش گذشته است بفروشد یا در اختیار دیگری قرار دهد بعد به بازار برود و یک دست مبل راحتی گرم و نرم بگیرد تا پس از یک روز سخت کاری رویش لم دهد و استراحت کند. حتی خانم های خانه هم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دوست دارند رنگ و لعاب خانه را عوض کنند و با خرید یک...

ادامه مطلب